Edukativne radionice u Osnovnoj školi fra Ante Gnječa Staševica

U ponedjeljak 03.lipnja 2019. je održana edukativna radionica osnovnoškolcima iz OŠ fra Ante i Gnječa, povodom uspostave novog sustava odvojenog prikupljanja komunalnog otpada „od vrata do vrata“ na području Staševice i Spilica-Crpala-Gnječi. Također, 24. i 25.travnja Komunalno održavanje d.o.o. je organiziralo edukacije o novom načinu prikupljanja otpada za odrasle mještane sa područja Staševice, Spilica-Crpala-Gnječi. Kako bi Vam približili održanu edukaciju i njezin sadržaj, prezentaciju možete pogledati na sljedećem linku: „Održivo gospodarenje otpadom“.

Osnovnoškolcima su pokazani negativni utjecaji otpada na okoliš, zdravlje i živi svijet, kako mogu smanjiti količine otpada koje stvaraju u kućanstvu, problemi plastičnog otpada i kako izbjeći plastičnu ambalažu, ideje za ponovnu uporabu stvari koje im više ne trebaju te kako da odvajaju otpad u nove spremnike koje su dobili.

Novi sustav odvojenog prikupljanja komunalnog otpada obvezuje mještane Staševice i Spilica-Crpala-Gnječa da odvajaju iz svog kućanskog otpada plastiku, papir, staklo i metal, s ciljem smanjenja količine otpada koja se odlaže na odlagalištu Lovornik i povećanja količina odvojeno prikupljenog otpada koji će se proslijediti na daljnju obradu, odnosno iskoristiti kao sekundarna sirovina u proizvodnji novih proizvoda. Kućanstvima su podijeljene 2 vrste spremnika: kanta za miješani komunalni otpad i kanta za selektivno prikupljeni otpad (papir, plastiku, staklo i metal), a obuhvaćeno je 230 domaćinstava.

Održana završna konferencija projekta: „Građenje i opremanje reciklažnog dvorišta u Pločama“

Danas je u Poduzetničkoj zoni Vranjak 3 održana završna konferencija projekta: „Građenje i opremanje reciklažnog dvorišta u Pločama“.

Konferenciji su, uz predstavnike Grada i djelatnika Komunalnog održavanja Ploče, prisustvovali zainteresirani građani i učenici Srednje škole u Pločama koji su se na licu mjesta upoznali sa funkcijama i načinom na koji će se od lipnja moći koristiti mogućnosti koje pruža reciklažno dvorište.

Podsjetimo, ovaj projekt vrijedan je 5.180.985,00 kn, od čega čak 85 % financira Europska unija iz Kohezijskog fonda, a ostatak Grad Ploče, omogućit će svim građanima Ploča da bez naknade odlažu i do 30 različitih vrsta otpada iz kućanstva, kao i određenih vrsta opasnog otpada.

Održane radionice o održivom gospodarenju otpadom u vrtićima i školama na području Ploča i Gradca!

“Projekt je sufinancirala EU iz Kohezijskog fonda“

„Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Grada Ploča“

U okviru projekta „Provedba komunikacijske kampanje o održivom gospodarenju otpadom- Zeleni val“ održane su radionice o održivom gospodarenju otpadom za djecu najmlađeg uzrasta. Nositelj projekta je Grad Ploče, a suradnik na projektu Općina Gradac.

U proljetnom ciklusu ukupno je održano 14 radionica u vrtićima u Pločama s podružnicama u Kominu i Rogotinu te u Gradcu s podružnicom u Drveniku za svu djecu od 3-7 godina. Radionice su održane i u osnovnim školama u Staševici, Kominu, Gradcu i Drveniku za djecu od 1.-4. razreda.

Cilj radionica je da se djeci na zanimljiv i pristupačan način približi problematika otpada te da im se objasni kako mogu vlastitim ponašanjem i navikama pridonijeti smanjenju nastanka otpada te kako pravilno odvajati otpad namijenjen recikliranju. U praktičnom dijelu radionice, djeca su se igrala s igračkama koje su nastale od otpada i oslikavala platnene vrećice. Svako dijete ponijelo je kući jedinstvenu platnenu vrećicu s vlastitim crtežom te se nadamo da će ih ponosno koristiti umjesto plastičnih.

Radionice su održale iskusne edukatorice iz udruge „Eko-Zadar“. Na jesen će se održati još jedan ciklus radionica u vrtićima, osnovnoj školi u Pločama i u udruzi Radost.

U ime Komunalnog održavanja doo, direktor Goran Štrbić svakoj je grupi iz pločanskih vrtića donirao didaktičku igračku za učenje o pravilnom odvajanju otpada namijenjenog recikliranju, koju je izradila socijalna zadruga „Prijateljica“ iz Metkovića.

Kako su se djeca provela pogledajte u galeriji.

Ovo je samo jedna od mnogih izobrazno-informativnih aktivnosti koje će se provesti u sklopu kampanje „Zeleni val“. Cilj kampanje je educirati i informirati lokalno stanovništvo o održivom gospodarenju otpadom kako bi se smanjile količine proizvedenog otpada, a proizvedene količine na pravilan način zbrinule. Za djecu se pripremaju bojanke, brošure i lutkarska predstava, a za odrasle letci, plakati, mrežna stranica, mobilna aplikacija, radijski i video spotovi, radionice o kompostiranju, završna javna i edukativna tribina, te slikovnice za osobe s intelektualnim teškoćama.

Ukupna vrijednost projekta je 587.600,66 HRK, a EU sufinancira projekt iz Kohezijskog fonda u iznosu od 85%.

Podjela spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na području Staševica, Crpala-Spilice-Gnječi

U novom sustavu prikupljanja otpada korisnici javne usluge na području Staševice, Crpala-Spilice-Gnječi dobivaju na korištenje svoje individualne spremnike.

Komunalno održavanje d.o.o. u cilju uspostave sustava odvojenog prikupljanja otpada, širi sustav prikupljanja komunalnog otpada »od vrata do vrata« na područje Staševice i područje Spilice-Crpala-Gnječi . Podjela spremnika se izvršila u periodu od 9.travnja do 11.travnja u prostorijama mjesnog odbora Staševica i Spilice. Korisnici javne usluge su dobili dva individualna spremnika, jedan zeleni i jedan smeđi koji dolaze u veličinama od 80, 120 i 240 litara. U zeleni spremnik korisnici će odlagati sav miješani komunalni otpad, odnosno ostatni otpad, dok će u smeđi spremnik odlagati papir, plastiku, staklo i metal, tj. reciklabilni otpad. Uz spremnik su se dijelili i letci u kojima su korisnici dobili sve korisne informacije za odlaganje reciklabilnog otpada i kalendar odvoza. Po podjeli spremnika za otpad Komunalno održavanje d.o.o. organizirat će edukacije o novom načinu prikupljanja otpada za korisnike svojih usluga dana 24. travnja u prostorijama mjesnog odbora Crpala-Spilice-Gnječi u 19:00 sati i u prostorijama mjesnog odbora Staševica dana 25.travnja s početkom u 19:00 sati. Nakon spomenute edukacije započinje prvi termin prikupljanja otpada iz dodijeljenih spremnika, koji je predviđen za dan 27. travnja 2019. godine, a uklanjanje kontejnera s javnih površina će uslijediti 2. svibnja 2019. godine.

Organiziranje prikupljanja i odvoza otpada “od vrata do vrata” na Staševici, Spilice-Crpala-Gnječi, obvezuje mještane da odvajaju otpad te da ga odlože u smeđi spremnik, kako bi po unaprijed utvrđenom rasporedu napunjeni spremnik ostavili na mjesto gdje bi djelatnici Komunalnog održavanja d.o.o. mogli nesmetano pristupiti. Dan rezerviran za odvoz reciklabilnog otpada u Staševici, Spilice-Crpala-Gnječi je svaka srijeda, a dan za odvoz miješanog komunalnog otpada je svaka subota u mjesecu.

Pilot projektom “od vrata do vrata” na području Staševice i Spilice-Crpala-Gnječi, kao i komunikacijskom kampanjom „Zeleni val“ koja je sufinanciranaiz EU Kohezijskog fonda, nastoji se educirati i osvijestiti građane o održivom gospodarenju otpadom s ciljem smanjenja količina otpada koje se odlažu na odlagalištu Lovornik i povećanja količina odvojeno prikupljenog otpada koji će se proslijediti na daljnju obradu, odnosno iskoristiti kao sekundarna sirovina u proizvodnji novih proizvoda.

Ukoliko postoji korisnik koji nije preuzeo svoje spremnike, kao i za sve daljnje inofrmacije i potrebe se može javiti na telefon 020/676-601, ili putem e-maila: teo.marinovic@k-odrzavanje.hr.

Održano niz edukativnih radionica u sklopu projekta Grada Ploča “Opremanje i građenje reciklažnog dvorišta u Pločama”

U Pločama je dana 15.03.2019. održano niz edukativnih radionica u sklopu projekta Grada Ploča “Opremanje i građenje reciklažnog dvorišta u Pločama”.

Tako je udruga Sunce iz Splita održala zanimljivo predavanje na temu pravilnog odvajanja otpada u Dječjem vrtiću Ploče, a o ovoj temi porazgovarali su kroz edukaciju i u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Ploče.

Zainteresirani građani o ovoj temi, kao i o značaju reciklažnog dvorišta mogli su čuti na edukativnoj tribini, koja se održala u Mini art prostoru Doma športova Ploča. Tribinu je pozdravnim govorom otvorio dogradonačelnik Ploča Ivan Marević istaknuvši kako su uvođenje efikasnog sustava za zbrinjavanje otpada korištenjem reciklažnih dvorišta i ispravno informiranje građana važni dijelovi u uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom.

Edukativnoj tribini nazočili su i pločanski srednjoškolci, a predavanje u cilju stjecanja znanja o pravilnom odvajanju otpada, održao je i direktor Komunalnog održavanja Ploče Goran Štrbić.

Podsjetimo, projekt “Građenje i opremanje reciklažnog dvorišta u Pločama” vrijedan je 5.180.985,00 kuna, a očekivani rezultati su povećanje količine odvojeno prikupljenog otpada u reciklažnom dvorištu, te podizanje svijesti građana o odvojenom prikupljanju otpada i njihove spremnosti za sudjelovanjem u odvojenom prikupljanju korisnih sastavnica komunalnog otpada.

RECIKLAŽNO DVORIŠTE U PLOČAMA – PROMO VIDEO2

Promo video – Reciklažno dvorište u Pločama"Reciklabilni otpad"

Objavljuje Ploče Online u Ponedjeljak, 18. ožujka 2019.

 

Javna rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Ploča za razdoblje od 2017.-2022.

Temeljem članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17), Grad Ploče objavljuje JAVNU RASPRAVU O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA PLOČA ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE

I. Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Ploča za razdoblje 2017. – 2022. godine trajat će od 28. studenog 2017. godine do 28. prosinca 2017. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.
II. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti mogu se dostaviti zaključno do 28. prosinca 2017. godine na adresu Grad Ploče, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče, osobno, poštom ili na e-mail: informacije@ploce.hr.
III. Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Ploča za razdoblje 2017. – 2022. godine dostupan je na mrežnim stranicama Grada Ploča, na sljedećem linku.
IV. U navedenom razdoblju, javni uvid moguće je izvršiti i u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ploča, Trg kralja Tomislava 23, svakim radnim danom u vremenu od 8:00 do 11:00 sati.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku iz točke II. ove obavijesti neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

Jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija jest razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnoga društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost državnih i javnih institucija na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Pozivamo sve građane da se aktivno uključe u javnu raspravu.

Komunalno održavanje nabavilo novo vozilo

Komunalno održavanje iz Ploča nabavilo je novo vozilo Mitsubisi Fuso Canter, snage motora 110 kW, kapaciteta 7,5 metara kubičnih. Direkoru Kominalnog Ivici Žulju ključeve je uručio Siniša Bradarić, predstavnik za Dalmaciju tvrtke Tehnix, koja je proizvođač nadogradnje na novom vozilu pločanskih komunalaca.

Vozilo je nabavljeno ponajviše zbog uskih uličica na pojedinim dijelovima gradskoga područja, osobito u Vukovarskoj ulici, Kominu i Rogotinu, gdje veliki kamioni nemaju pristup. Dogovoren je najam od 12 mjeseci, kako bi se u takvim, posebnim, uvjetima ispitale karakteristike vozila i stvarna učinkovitost u specifičnim okolnostima.

„Ovo je dio planiranih aktivnosti nabaveza prilagodbu Uredbi o komunalnom otpadu koja je početkom studenoga stupila na snagu, s rokom prilagodne od tri mjeseca. Planiramo nabaviti još dva manja vozila, kapaciteta 7,3 „kubika“ poput ovoga, te jednog manjeg kapaciteta pet „kubika“, rekao je Žulj. Komunalno održavanje u svome voznom parku već ima dva velika kamiona, nabavlljena 2014. i 2016. godine, te jedno starije vozilo.

Da bi se uskladili s Uredbom potrebno je izgraditi i opremiti sortirnicu selektivno prikupljenoga otpada, zbog čega će u idućih mjesec dana biti raspisan natječaj za kupnju opreme za sortirnicu, koja će biti u prostoru HŽ carga (bivšeg Plobesta). Sada se posao obavlja ručno, ali zbog očekivanog velikog priljeva selektivno prikupljenog otpada, taj je projekt neophodan. U planu je, također, izgradnja kompostane na gornjem platou odlagališta otpada Lovornik, gdje će se biootpad prerađivati u kompost. Sve aktivnosti poduzimaju se kako bi se do 2020. godine izdvojilo 50 posto korisnih siroviina iz miješanog komunalnog otpada.

Tekst prenosimo s portala www.rogotin.hr

Pro futuro i Komunalno održavanje sadili lovor višnju na dječjem igralištu

Udruga „Pro futuro“ s volonterima i Komunalnim održavanjem posadila sadnice lovor višnje na centralnom dječjem igralištu u Pločama
Akcija je provedena zahvaljujući financijskoj podršci Zaklade „Kajo Dadić“ iz Splita u sklopu Decentraliziranog modela financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, a pokrenuta je u suradnji sa Komunalnim održavanjem d.o.o. i Gradom Ploče.

Dobivenim sredstvima kupljene su sadnice lovor višnje i kante za otpatke.

Neograđeno dječje igralište predstavljalo je potencijalnu opasnost za sigurnost djece pri igri zbog blizine prometnice i parkirališta te nekontroliranog pristupa kućnih ljubimaca.
„Dužnost svih nas je osigurati djeci pravo na igru, a ovim uređenjem dječjeg igrališta želimo doprinijeti ljepšem, zdravijem i sigurnijem okružju u kojem borave djeca“ kazala je Jelena Kiš, predsjednica Udruge.

Idući tjedan postavit će se kante za razvrstavanje otpada (papir/ karton, plastika) uz edukaciju djece predškolske dobi o važnosti zaštite okoliše i načinu razvrstavanja otpada.

Udruga Pro futuro

Komunalno održavanje Ploče dijeli kompostere!

Komunalno održavanje će tijekom siječnja 2017. dijeliti kućne kompostere zainteresiranim stanovnicima s područja Grada Ploča koji žele proizvoditi kompost od vlastitog biootpada. Korištenjem kompostera smanjuje se količina kućnog otpada, a dobiva se hranjivi kompost za upotrebu u vlastitom vrtu.

Za ovaj pilot projekt poticanja kompostiranja u kućanstvima nabavljeno je 80 kompostera od 390 litara, od kojih će 5 biti podijeljeno vrtićima i školama, a ostatak zainteresiranim građanima.

Uvjeti za besplatno korištenje kompostera su:
– da korisnik živi na području Grada Ploča
– da posjeduje okućnicu
– da nema dugovanja prema Komunalnom održavanju

Prilikom preuzimanja kompostera, korisnik će dobiti detaljne upute o korištenju i potpisati zapisnik o preuzimanju. Obaveze korisnika su da vodi brigu o preuzetom komposteru, upotrebljava ga na navedenoj lokaciji i da ga koristi kako je navedeno u uputama.

Svi zainteresirani za komposter ili oni koji imaju dodatna pitanja mogu se javiti na:
-telefon: 020/676-601
-mobitel: 095-4477-716
-e-mail: komunalno.odrzavanje@k-odrzavanje.hr.

Zbog ograničenosti broja, komposteri će se dijeliti prema redoslijedu prijava!!

ZAŠTO KOMPOSTIRATI?
30 % kućnog otpada čini organski otpad. Kompostiranjem štedite prostor na odlagalištima, čime se sprječava otvaranje novih. Smanjenim udjelom organskog otpada na odlagalištima, smanjujemo mogućnost onečišćenja podzemlja procjednim vodama s odlagališta, i stvaranje stakleničkog plina metana koji doprinosi klimatskim promjenama.
Kompostiranjem izbjegavamo upotrebu umjetnih gnojiva koja smanjuju kvalitetu vode i tla te ugrožavaju zdravlje ljudi, biljaka i životinja.
Kompostiranjem dobivamo kvalitetno organsko gnojivo koje je potpuno besplatno!