Društvo je organizirano za veći broj komunalnih djelatnosti među kojima su:
– Održavanje čistoće
– Odlaganje komunalnog otpada
– Održavanje javnih površina
– Javna rasvjeta
– Tržnica na malo
– Održavanje i uređenje plaža i kupališta
– Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
– Djelatnost prijevoza otpada
– Djelatnost sakupljanja otpada
– Djelatnost zbrinjavanja otpada
– Gospodarenje otpadom
– Djelatnost ispitivanja i analize otpada
– Prekrcaj i skladištenje roba i drugih materijala