Organizacijska struktura tvrtke je sastavljena od 4 glavna odjela:
– odvoz i deponiranje otpada,
– javne površine „parkovi i nasadi“,
– zajedničke službe i
– ostalih komunalnih djelatnosti.
Detaljni prikaz strukture tvrtke je na slici 1.