Grad Ploče

Staševica, Spilice-Crpala-Gnječi, Peračko Blato

Baćina, Birina, Stablina, Čeveljuša

Ploče

  • Kontejneri od 1100 l za miješani komunalni otpad: svakodnevno osim nedjelje
  • Zeleni otoci (plavi kontejneri za papir, žuti kontejneri za plastiku i metal i zeleni kontejneri za staklo): jednom tjedno
  • Kutije za papir po ulazima: jednom u dva tjedna

Šarić struga, Rogotin, Banja, Komin, Plina

Općina Gradac

Brist i Gradac

Zaostrog, Podaca, Drvenik