Grad Ploče

Staševica, Spilice-Crpala-Gnječi, Peračko Blato

Baćina, Birina, Stablina

Ploče

 • Kontejneri od 1100 l za miješani komunalni otpad: svakodnevno osim nedjelje
 • Zeleni otoci (plavi kontejneri za papir, žuti kontejneri za plastiku i metal i zeleni kontejneri za staklo): jednom tjedno
 • Kutije za papir po ulazima: jednom u dva tjedna

Rogotin, Šarić Struga, Banja, Komin

 • Kontejneri od 1100 l za miješani komunalni otpad: utorkom i petkom
 • Zeleni otoci (plavi kontejneri za papir, žuti kontejneri za plastiku i metal i zeleni kontejneri za staklo): jednom tjedno

Ulice Tina Ujevića i bana Josipa Jelačića u Kominu

 • Kanta za miješani komunalni otpad: Svaki petak
 • Kanta za reciklažu: Svaki utorak

Općina Gradac

Zaostrog

Drvenik

 • U zimskom periodu (1. listopada-30.svibnja)
  • Kante za miješani komunalni otpad prazne se ponedjeljkom i petkom
  • Kante za reciklabilni otpad se prazne svako drugu srijedu.
 • U ljetnom periodu (1. lipnja- 30.rujna)
  • Kante za miješani komunalni otpad se prazne svaki dan osim srijedom (pon, uto, čet, pet, sub, ned)
  • Kante za reciklabilni otpad se prazne svaku srijedu

Podaca, Brist, Gradac

 • Kontejneri od 1100 l za miješani komunalni otpad
  • U ljetnom periodu (1. lipnja- 30.rujna) svakodnevno (uključujući subotu i nedjelju)
  • U zimskom periodu (1. listopada-30.svibnja): ponedjeljkom, srijedom, petkom
 • Zeleni otoci (plavi kontejneri za papir, žuti kontejneri za plastiku i metal i zeleni kontejneri za staklo):
  • Od 01.06.-30.09. : svaka srijeda
  • Od 30.09.-01.06.: svako druga srijeda