Grad Ploče

Staševica, Spilice-Crpala-Gnječi, Peračko Blato

Baćina, Birina, Stablina, Čeveljuša

Ploče

  • Kontjeneri za miješani otpad – svaki dan osim nedjelje
  • Kontejneri za reciklažu – jednom tjedno

Šarić struga, Rogotin

Komin i Banja

  • Kontejneri za miješani otpad – uto i pet
  • Kontejneri za reciklažu – jednom tjedno
  • Ulice bana Josipa Jelačića i Tina Ujevića u Kominu
  • Kanta za miješani – petkom
  • Kanta za reciklažu – utorkom

Općina Gradac

Brist i Gradac

Zaostrog, Podaca, Drvenik