Što je Reciklažno dvorište?

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada nastalih u kućanstvu

Radno vijeme:

ponedjeljak, srijeda i petak: 07:00 – 14:00

utorak i četvrtak: 14:00 – 19:00

subota: 07:00 – 12:00

Kako do reciklažnog?

Reciklažno dvorište u Pločama nalazi se na adresi Dalmatinska 5A.

Što vam treba?

Osobna iskaznica, kako bi utvrdili pravo korištenja reciklažnog dvorišta.

Kako funkcionira?

Otpad koji dovozite u reciklažno mora biti odvojen po vrstama. Svaka vrsta će se posebno izvagati, a Radnik u reciklažnom će Vas uputiti u koji spremnik koju vrstu trebate odložiti.
Korištenje reciklažnog dvorišta je u potpunosti besplatno za stanovnike Ploča i Gradca za otpad koji je nastao u kućanstvu.

Koje vrste otpada možete dovesti?

Popis otpada koji se zaprima u reciklažno dvorište

Za više informacija:

Video prezentacija – Reciklažno dvorište 1

Video prezentacija – Reciklažno dvorište 2

Video prezentacija – Reciklabilni otpad

Video prezentacija – Problematični otpad

PPT Prezentacija o reciklažnom dvorištu