Komunalno održavanje je društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti, OIB: 44270699963, sa sjedištem na adresi Trg kralja Tomislava 7 u Pločama. Društvo je osnovano 2008. s registracijskim brojem 090025953, u Trgovačkom sudu u Splitu, a samostalno djelovanje počelo je 15.05.2009. godine odvajanjem od J.U.”Izvor”. Glavna djelatnost društva, prema NKD klasifikaciji je 38.11 – Sakupljanje neopasnog otpada.

Tvrtka trenutno u svojoj strukturi ima 57 zaposlenih, a osnovne djelatnosti tvrtke su prikupljanje i odlaganje otpada s područja Grada Ploča i Općine Gradac, održavanje javnih i zelenih površina, održavanje i izgradnja javne rasvjete i održavanje gradskih groblja.

Vlasnik:
Grad Ploče kao jedini vlasnik

Nadzorni odbor:
Suzana Dragobratović, predsjednik Nadzornog odbora
Marina Jurišić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Boris Šuman, član Nadzornog odbora

Direktor:
Zoran Majstrović