Na temelju članka 12. i 15. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16 i 114/22) KOMUNALNO ODRŽAVANJE d.0.0. Trg kralja Tomislava 7, 20340 Ploče, 15. veljače 2023. godine donosi PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE.

Više informacija pronađite na poveznici.