Komunalno održavanje d.o.o. objavilo je Izmjenu i dopunu Plana nabave za 2019. godinu te ga možete pronaći ovdje, u kategoriji Dokumenti.