Poništava se postupak jednostavne nabave RABLJENOG KOMUNALNOG VOZILA SA PODIZNOM RADNOM KOŠAROM, evidencijski broj nabave: 112/22 MV.

Javni naručitelj: KOMUNALNO ODRŽAVANJE d.o.o. Trg kralja Tomislava 7, 20340 Ploče, OIB: 44270699963, poslao je poziv na dostavu ponuda dana 21.prosinca 2022.godine. Krajnji rok za dostavu ponuda u papirnatom obliku bio je do 29.prosinca u 12:00 sati. Procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosila je: 190.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno 25.217,33 eura (bez PDV-a).

Više informacija pronađite na poveznici.