Prilikom donošenja otpada koji sadrži azbest (17 06 01* – izolacijski materijali koji sadrže azbest, 17 06 05* – građevinski materijali koji sadrže azbest) osoba je dužna pripremiti izdvojeni azbestni otpad za prijevoz, s lokacije na kojoj je taj otpad nastao, na način da se spriječi ispuštanje azbestnih vlakana i razlijevanje tekućeg azbestnog otpada korištenjem ZATVORENOG SPREMNIKA, ČVRSTIH VREĆA ZA GRAĐEVNI OTPAD (zatvorena vreća za šutu ili tzv. »big bag« ili druga odgovarajuća vreća) ili omatanjem odgovarajućom FOLIJOM kao što je prikazano na slikama. Tim putem, ovlaštena osoba i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem, može uskladištiti azbestni otpad na način da se spriječi bilo kakvo ispuštanje azbestnog otpada, vlakana i prašine u okoliš! Azbest se svojedobno upotrebljavao kao dodatak u proizvodnji mnogih građevinskih elemenata, posebice krovnog pokrova. Azbestna vlakna i prašina, kada se nađu slobodni u zraku, mogu nepovoljno utjecati na okoliš te zdravlje ljudi i životinja jer se talože na tlo, u vode i na dišne organe!