Komunalno održavanje d.o.o. značajan napor ulaže da selektivo prikupljeni otpad s područja na kojem pruža javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada zbrine na ekološki prihvatljiv način predajući ga drugim oporabiteljima. U navedenu svrhu Komunalno održavanje d.o.o. unajmilo je skladišni prostor od 1.000 m2 u kojem obavlja proces razvrstavanja i privremenog skladištenja otpada. Nažalost, dio naših građana nije prepoznao navedeni angažman Komunalnog održavanja d.o.o., već se šire dezinformacije kako se sav otpad vozi istim kamionom i kako sav otpad završava na deponiju Lovornik.
Kako bismo spriječili netočne glasine ovom prigodom demantirati ćemo netočne navode pojedinih naših sugrađana. Istina je da se za sakupljanje selektivnog otpada obavlja istim kamionom kojim se skuplja i miješani komunalni otpad, međutim ne prikuplja se u isto vrijeme, tako da se frakcije otpada ne mogu ni pomiješati. Sav selektivno prikupljeni otpad kojeg naše društvo prikupi završava u našem skladištu neopasnog otpada, a ne na deponiju kako to neki naši sugrađani tvrde. Nažalost kako još ne raspolažemo linijom za sortiranje otpada isti se ručno prebire na podu skladišta, gdje se iz selektivno prikupljenog otpada odvajaju korisne sirovine, koje se kasnije predaju na zbrinjavanje ovlaštenim oporabiteljima, što u konačnici i potkrepljujemo slikama u prilogu.
Kao što se možete iz navedenog uvjeriti, djelatnici Komunalnog održavanja d.o.o. ulažu značajne napore kako bi selektivno prikupljeni otpad iz kućanstava razvrstali na korisne sirovine. Nažalost, još uvijek neodgovorni pojedinci odlažu otpad koji ne pripada selekciji u posude za selektivno prikupljanje otpada, te na taj način onečiste selektivni otpad koji bi se mogao oporabiti te ga učine neiskoristivim. Pored navedenog, također svojim neodgovornim ponašanjem prouzrokuju neugodnosti djelatnicima Komunalnog održavanja koji rade na selekciji otpada. S toga, dragi naši sugrađani, možete biti sigurni da će sve ono što ubacite u posude za selektivno prikupljanje otpada našim djelatnicima preći preko ruku u procesu selekcije! Upravo zato Vas molimo da nam pomognete u razvrstavanju otpada na kućnom pragu i u posude odlažete samo ono što i pripada određenoj posudi, a miješani komunalni otpad odlažete u posude za miješani komunalni otpad.

Komunalno održavanje d.o.o.