U novom sustavu prikupljanja otpada korisnici javne usluge na području Staševice, Crpala-Spilice-Gnječi dobivaju na korištenje svoje individualne spremnike.

Komunalno održavanje d.o.o. u cilju uspostave sustava odvojenog prikupljanja otpada, širi sustav prikupljanja komunalnog otpada »od vrata do vrata« na područje Staševice i područje Spilice-Crpala-Gnječi . Podjela spremnika se izvršila u periodu od 9.travnja do 11.travnja u prostorijama mjesnog odbora Staševica i Spilice. Korisnici javne usluge su dobili dva individualna spremnika, jedan zeleni i jedan smeđi koji dolaze u veličinama od 80, 120 i 240 litara. U zeleni spremnik korisnici će odlagati sav miješani komunalni otpad, odnosno ostatni otpad, dok će u smeđi spremnik odlagati papir, plastiku, staklo i metal, tj. reciklabilni otpad. Uz spremnik su se dijelili i letci u kojima su korisnici dobili sve korisne informacije za odlaganje reciklabilnog otpada i kalendar odvoza. Po podjeli spremnika za otpad Komunalno održavanje d.o.o. organizirat će edukacije o novom načinu prikupljanja otpada za korisnike svojih usluga dana 24. travnja u prostorijama mjesnog odbora Crpala-Spilice-Gnječi u 19:00 sati i u prostorijama mjesnog odbora Staševica dana 25.travnja s početkom u 19:00 sati. Nakon spomenute edukacije započinje prvi termin prikupljanja otpada iz dodijeljenih spremnika, koji je predviđen za dan 27. travnja 2019. godine, a uklanjanje kontejnera s javnih površina će uslijediti 2. svibnja 2019. godine.

Organiziranje prikupljanja i odvoza otpada “od vrata do vrata” na Staševici, Spilice-Crpala-Gnječi, obvezuje mještane da odvajaju otpad te da ga odlože u smeđi spremnik, kako bi po unaprijed utvrđenom rasporedu napunjeni spremnik ostavili na mjesto gdje bi djelatnici Komunalnog održavanja d.o.o. mogli nesmetano pristupiti. Dan rezerviran za odvoz reciklabilnog otpada u Staševici, Spilice-Crpala-Gnječi je svaka srijeda, a dan za odvoz miješanog komunalnog otpada je svaka subota u mjesecu.

Pilot projektom “od vrata do vrata” na području Staševice i Spilice-Crpala-Gnječi, kao i komunikacijskom kampanjom „Zeleni val“ koja je sufinanciranaiz EU Kohezijskog fonda, nastoji se educirati i osvijestiti građane o održivom gospodarenju otpadom s ciljem smanjenja količina otpada koje se odlažu na odlagalištu Lovornik i povećanja količina odvojeno prikupljenog otpada koji će se proslijediti na daljnju obradu, odnosno iskoristiti kao sekundarna sirovina u proizvodnji novih proizvoda.

Ukoliko postoji korisnik koji nije preuzeo svoje spremnike, kao i za sve daljnje inofrmacije i potrebe se može javiti na telefon 020/676-601, ili putem e-maila: teo.marinovic@k-odrzavanje.hr.