Komunalno održavanje će tijekom siječnja 2017. dijeliti kućne kompostere zainteresiranim stanovnicima s područja Grada Ploča koji žele proizvoditi kompost od vlastitog biootpada. Korištenjem kompostera smanjuje se količina kućnog otpada, a dobiva se hranjivi kompost za upotrebu u vlastitom vrtu.

Za ovaj pilot projekt poticanja kompostiranja u kućanstvima nabavljeno je 80 kompostera od 390 litara, od kojih će 5 biti podijeljeno vrtićima i školama, a ostatak zainteresiranim građanima.

Uvjeti za besplatno korištenje kompostera su:
– da korisnik živi na području Grada Ploča
– da posjeduje okućnicu
– da nema dugovanja prema Komunalnom održavanju

Prilikom preuzimanja kompostera, korisnik će dobiti detaljne upute o korištenju i potpisati zapisnik o preuzimanju. Obaveze korisnika su da vodi brigu o preuzetom komposteru, upotrebljava ga na navedenoj lokaciji i da ga koristi kako je navedeno u uputama.

Svi zainteresirani za komposter ili oni koji imaju dodatna pitanja mogu se javiti na:
-telefon: 020/676-601
-mobitel: 095-4477-716
-e-mail: komunalno.odrzavanje@k-odrzavanje.hr.

Zbog ograničenosti broja, komposteri će se dijeliti prema redoslijedu prijava!!

ZAŠTO KOMPOSTIRATI?
30 % kućnog otpada čini organski otpad. Kompostiranjem štedite prostor na odlagalištima, čime se sprječava otvaranje novih. Smanjenim udjelom organskog otpada na odlagalištima, smanjujemo mogućnost onečišćenja podzemlja procjednim vodama s odlagališta, i stvaranje stakleničkog plina metana koji doprinosi klimatskim promjenama.
Kompostiranjem izbjegavamo upotrebu umjetnih gnojiva koja smanjuju kvalitetu vode i tla te ugrožavaju zdravlje ljudi, biljaka i životinja.
Kompostiranjem dobivamo kvalitetno organsko gnojivo koje je potpuno besplatno!