Komunalno održavanje doo priprema novi sustav prikupljanja otpada, sukladno ZOGO i Uredbi. Kako bi kvalitetno organizirali ovaj sustav na području Grada Ploča, u ožujku 2017. započet je pilot projekt prikupljanja od „vrata do vrata“. Pilot-projekt odvija se na području prigradskog naselja Birina za individualna stanovanja, te na području Ulice kralja Petra Svačića za višestambene zgrade. S ovih područja uklonjeni su spremnici od 1100 l s javnih površina, a domaćinstva i višestambene zgrade su dobili na korištenje spremnike primjerenog volumena s obzirom na broj članova stanovanja. Dodijelile su se 2 vrste spremnika: kanta za miješani komunalni otpad (ostatni otpad) i kanta za selektivno prikupljeni otpad (papir, plastiku, staklo i metal).
Ovim pilot-projektom ukupno je obuhvaćeno 70 kućanstava i 241 stanovnik na Birini, i 121 kućanstvo i 338 stanovnika u Ulici kralja Petra Svačića
U kolovozu 2017. pilot projekt je uveden i u Ulicama bana Josipa Jelačića i Tina Ujevića u Kominu. Kućanstvima su podijeljene 2 vrste spremnika: kanta za miješani komunalni otpad i kanta za selektivno prikupljeni otpad (papir, plastiku, staklo i metal). Projektom je obuhvaćeno 40 domaćinstava i ukupno 152 stanovnika. U Kominu se svakim utorkom se odvozi reciklabilni otpad, dok MKO se odvozi svaki petak u mjesecu.

U travnju 2019. godine, pilot projekt je uveden i na području Staševica, Spilice-Crpala-Gnječi. Kućanstvima su također podijeljene 2 vrste spremnika: kanta za miješani komunalni otpad i kanta za selektivno prikupljeni otpad (papir, plastiku, staklo i metal), dok je projektom obuhvaćeno 217 domaćinstava. U Staševici, Spilice-Crpala-Gnječi reciklabilni otpad se odvozi svakom srijedom, dok MKO svakom subotom u mjesecu.

Odvoz MKO i reciklabilnog otpada na prostorima Komin, Staševica, Spilice-Crpala-Gnječi se može vidjeti na dolje navedenom rasporedu.

Pilot-projekti se provode radi stjecanja iskustva i pronalaska najboljeg rješenja u prikupljanju otpada „od vrata do vrata“ na prostorima Grada. Nakon više mjeseci prikupljanje „od vrata do vrata“ se pokazalo iznimno uspješno u područjima gdje su pretežito individualna stanovanja (Komin i Birina), gdje se povećala količina prikupljenog korisnog otpada u odnosu na „eko-otoke“. No, u višestambenim jedinicama, rezultati su porazni. Većina korisnika odbija sudjelovati u projektu i odlaže otpad u kontejnere od 1100 l u drugim dijelovima grada, a oni koji sudjeluju, veoma loše razdvajaju otpad. Većinom je u svim postavljenim spremnicima i dalje miješani komunalni otpad. Edukacija, informiranje i naposljetku, kazne za neodgovorno ponašanje su iznimno potrebni u ovim slučajevima. Također, potrebno je što prije svim kućanstvima podijeliti spremnike za odvojeno prikupljanje i skloniti velike kontejnere s javnih površina.

Tablica 2: Raspored odvoza za Komin

Tablica 3: Raspored odvoza za Staševicu, Spilice-Crpala-Gnječi