Radna jedinica obavlja poslove sakupljanja i odlaganja miješanog komunalnog i glomaznog otpada s područja Grada Ploča i Općine Gradac, odlaganja miješanog komunalnog otpada s područja Općine Slivno, sakupljanja, sortiranja i skladištenja odvojeno prikupljenog otpada (papir, staklo, plastika, metal) s područja Grada Ploča i Općine Gradac i odlaganja građevnog otpada koji sadrži azbest na posebno izgrađenu kazetu za azbestni otpad koji se dovozi s područja cijele Hrvatske.