Glomazni otpad se prikuplja po zahtjevu korisnika. Glomaznim odnosno krupnim otpadom smatra se predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19), zabranjeno je odlagati glomazni otpad u okoliš i na javne površine. Sve što se smatra glomaznim otpadom, na temelju članka 29. stavka 11. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, može se vidjeti na sljedeće navedenom linku.

Svaki korisnik ima pravo 1 godišnje na besplatni odvoz glomaznog otpada. Pod rubrikom “KONTAKTI” su kontakt podaci gdje se mogu dobiti sve informacije vezane za odvoz glomaznog otpada. Narudžba odvoza glomaznog otpada se može izvršiti u rubrici “ZAHTJEVI, PRIMJEDBE I PRIJAVE PROBLEMA“.