Uprava (Centrala)

Telefon
+385 (0)20 414 501
E-mail
komunalno.odrzavanje@k-odrzavanje.hr

Odvoz i deponiranje otpada

Teo Marinović

Telefon
+385 (0)95 44 777 01
E-mail
teo.marinovic@k-odrzavanje.hr

Glomazni otpad

Teo Marinović

Telefon
+385 (0)95 44 777 01
E-mail
teo.marinovic@k-odrzavanje.hr

Odlagalište otpada

Telefon
+385 (0)95 44 777 05

Javna rasvjeta

Stjepan Vlahović

Telefon
+385 (0)95 44 777 12
E-mail
stjepan.vlahovic@k-odrzavanje.hr

Javne površine parkovi i nasadi

Davor Mihaljević

Telefon
+385 (0)99 32 683 27
E-mail
davor.mihaljevic@k-odrzavanje.hr

Kontakt obrazac