Pravilo 3R engl. (reduce, reuse & recycle), u prijevodu znači smanjiti, ponovo iskoristiti i reciklirati (slika 8).

– Reducirajte, smanjite nepotrebnu potrošnju kako bi se spriječio nastanak nove generacije otpada.
– Ponovno iskorištavajte svaki predmet kojeg možete iskoristiti ili ga prosljedite osobi ili ustanovi koja ga može iskoristiti.
– Reciklirajte ono što ostaje kao otpad, a bacajte u smeće samo ono što ne možemo reciklirati
Uvijek imajte na umu redosljed važnosti pravila 3R, također i to da je najvažnije REDUCIRATI nastanak nove generacije otpada. Idealno bi bilo kada bi se toliko smanjla potrošnja i nastajanje otpada da nemamo otpada za recikliranje. Učinite TO svojim ciljem!

Sprječavanje nastanka otpada

Prevencija podrazumijeva mjere koje se poduzimaju prije no što određena tvar, materijal ili proizvod postanu otpad, a koje smanjuju:
– količinu otpada, kroz ponovno korištenje proizvoda, ili produženje životnog ciklusa proizvoda;
– štetan učinak generiranog otpada na okoliš i zdravlje ljudi;
– sadržaj štetnih tvari u materijalima i proizvodima.

Ponovna uporaba

Ponovno korištenje podrazumijeva svako djelovanje na temelju kojega se proizvodi ili komponente, koje nisu otpad, ponovno koriste u istu svrhu za koju su zamišljeni.

Recikliranje

Recikliranje je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korištenje. Uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorištenih stvari ili materijala. Vrlo je važno najprije odvojiti otpad prema vrstama otpadaka. Mnoge otpadne materije se mogu ponovo iskoristiti ako su odvojeno sakupljene. Imajte na umu kružni koncept u ciklusu RECIKLIRANJA. Kako bi taj ciklus činio zaokruženu cjelinu, stvari i predmeti koje odlažete za recikliranje moraju vam se vratiti. Tako pri kupovini uvijek potražite proizvode koji su u ambalaži koja se može reciklirati (potražite oznaku). Recikliranjem štedimo energiju, prostor za odlaganje otpada i prirodne resurse! Recikliranje kod kuće zahtjeva vrlo malo vremena, a pruža značajnu korist za ljude i okoliš!