Na području grada Ploča ukupno je postavljeno 17 zelenih otoka. Eko otoci služe za selektivno odvajanje otpada. Izdvojenim sakupljanjem i odlaganjem otpada u zelene otoke omogućuje se iskorištavanje tih sirovina te smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalištu.

Zašto odvajamo otpad? Odvojenim prikupljanjem otpada i daljnjom obradom postižemo značajnu uštedu i smanjujemo negativan utjecaj na okoliš jer koristimo postojeće sirovine, štedimo energiju koja bi se utrošila za proizvodnju novih proizvoda i smanjujemo količine otpada koje nepovratno završavaju na odlagalištima. Također stvaramo nova radna mjesta u pogonima za prikupljanje i obradu otpada. S ciljem uspostave novog sustava održivog gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, donesene su zakonske odredbe i preuzeti europski ciljevi. Krajnji cilj je zatvaranje neusklađenih odlagališta i održivo gospodarenje otpadom u kojem se sav koristan otpad reciklira ili koristi kao gorivo, a propisno se odlaže samo dio otpada koji je neiskoristiv. Da bi sustav cjelovitog gospodarenja otpadom funkcionirao moramo sudjelovati svi, od kućanstava, vrtića, škola, tvrtki do velikih postrojenja. Usvojite naviku odvajanja otpada da zajedno stvorimo društvo u kojem otpad nećemo tretirati kao smeće, već kao vrijednu sirovinu.

Eko otoci su organizirani tako što se otpad odvaja na način da staklo, papir, plastika zajedno s metalom imaju zasebne kontejnere. Kontejneri zelene boje se koriste za staklo, kontejneri žute boje se koriste za plastiku i metal, dok kontejneri plave boje se koriste za papir.

Dalje su navedene sve lokacije zelenih (eko) otoka na području grada Ploča:
1. Ulica Stjepana Radića -ulaz u Ploče
2. Ulica Stjepana Radića – na pločniku lijevo od Konzuma
3. Ulica Tina Ujevića – na pločniku preko puta osnovne škole, lijevo od stepenica
4. Ulica Antuna Gustava Matoša – kod trafostanice na vrhu hotelske
5. Gračka ulica- kod trafostanice ispred „blok“ zgrade
6. Rogotinska ulica – kod bućališta
7. Ulica Vladimira Nazora –iznad vrtića
8. Trg bana Josipa Jelačića –iznad tobogana
9. Ulica Vladimira Nazora –križanje s Vukovarskom
10. Vukovarska ulica
11. Ulica Vladimira Nazora –iza solitera, kod bivše kotlovnice
12. Ulica Vladimira Nazora –preko puta Tommyja
13. Biokovska obala –kružni tok (ulaz u Birinu)
14. Prišnica
15. Obala Neretljanskih gusara (preko puta Jadrolinije)
16. Trg kralja Tomislava (ispred poglavarstva)
17. Trg kralja Tomislava (kod Studenca)
Odvojeno prikupljeni otpad iz eko otoka i pilot-projekta se prazni u skladištu neopasnog otpada, gdje se otpad dodatno sortira i priprema za daljnju isporuku. Male količine prikupljenog korisnog otpada se odvoze u privremeno iznajmljeno skladište gdje se ručno sortira i skladišti do preuzimanja od ovlaštenih sakupljača (Slika 3.).

Saznajte kako pravilno odvajati otpad na eko otocima u Uputama.