Javna rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Ploča za razdoblje od 2017.-2022.

Temeljem članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17), Grad Ploče objavljuje JAVNU RASPRAVU O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA PLOČA ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE

I. Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Ploča za razdoblje 2017. – 2022. godine trajat će od 28. studenog 2017. godine do 28. prosinca 2017. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.
II. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti mogu se dostaviti zaključno do 28. prosinca 2017. godine na adresu Grad Ploče, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče, osobno, poštom ili na e-mail: informacije@ploce.hr.
III. Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Ploča za razdoblje 2017. – 2022. godine dostupan je na mrežnim stranicama Grada Ploča, na sljedećem linku.
IV. U navedenom razdoblju, javni uvid moguće je izvršiti i u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ploča, Trg kralja Tomislava 23, svakim radnim danom u vremenu od 8:00 do 11:00 sati.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku iz točke II. ove obavijesti neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

Jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija jest razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnoga društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost državnih i javnih institucija na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Pozivamo sve građane da se aktivno uključe u javnu raspravu.

Komunalno održavanje nabavilo novo vozilo

Komunalno održavanje iz Ploča nabavilo je novo vozilo Mitsubisi Fuso Canter, snage motora 110 kW, kapaciteta 7,5 metara kubičnih. Direkoru Kominalnog Ivici Žulju ključeve je uručio Siniša Bradarić, predstavnik za Dalmaciju tvrtke Tehnix, koja je proizvođač nadogradnje na novom vozilu pločanskih komunalaca.

Vozilo je nabavljeno ponajviše zbog uskih uličica na pojedinim dijelovima gradskoga područja, osobito u Vukovarskoj ulici, Kominu i Rogotinu, gdje veliki kamioni nemaju pristup. Dogovoren je najam od 12 mjeseci, kako bi se u takvim, posebnim, uvjetima ispitale karakteristike vozila i stvarna učinkovitost u specifičnim okolnostima.

„Ovo je dio planiranih aktivnosti nabaveza prilagodbu Uredbi o komunalnom otpadu koja je početkom studenoga stupila na snagu, s rokom prilagodne od tri mjeseca. Planiramo nabaviti još dva manja vozila, kapaciteta 7,3 „kubika“ poput ovoga, te jednog manjeg kapaciteta pet „kubika“, rekao je Žulj. Komunalno održavanje u svome voznom parku već ima dva velika kamiona, nabavlljena 2014. i 2016. godine, te jedno starije vozilo.

Da bi se uskladili s Uredbom potrebno je izgraditi i opremiti sortirnicu selektivno prikupljenoga otpada, zbog čega će u idućih mjesec dana biti raspisan natječaj za kupnju opreme za sortirnicu, koja će biti u prostoru HŽ carga (bivšeg Plobesta). Sada se posao obavlja ručno, ali zbog očekivanog velikog priljeva selektivno prikupljenog otpada, taj je projekt neophodan. U planu je, također, izgradnja kompostane na gornjem platou odlagališta otpada Lovornik, gdje će se biootpad prerađivati u kompost. Sve aktivnosti poduzimaju se kako bi se do 2020. godine izdvojilo 50 posto korisnih siroviina iz miješanog komunalnog otpada.

Tekst prenosimo s portala www.rogotin.hr

Pro futuro i Komunalno održavanje sadili lovor višnju na dječjem igralištu

Udruga „Pro futuro“ s volonterima i Komunalnim održavanjem posadila sadnice lovor višnje na centralnom dječjem igralištu u Pločama
Akcija je provedena zahvaljujući financijskoj podršci Zaklade „Kajo Dadić“ iz Splita u sklopu Decentraliziranog modela financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, a pokrenuta je u suradnji sa Komunalnim održavanjem d.o.o. i Gradom Ploče.

Dobivenim sredstvima kupljene su sadnice lovor višnje i kante za otpatke.

Neograđeno dječje igralište predstavljalo je potencijalnu opasnost za sigurnost djece pri igri zbog blizine prometnice i parkirališta te nekontroliranog pristupa kućnih ljubimaca.
„Dužnost svih nas je osigurati djeci pravo na igru, a ovim uređenjem dječjeg igrališta želimo doprinijeti ljepšem, zdravijem i sigurnijem okružju u kojem borave djeca“ kazala je Jelena Kiš, predsjednica Udruge.

Idući tjedan postavit će se kante za razvrstavanje otpada (papir/ karton, plastika) uz edukaciju djece predškolske dobi o važnosti zaštite okoliše i načinu razvrstavanja otpada.

Udruga Pro futuro

Komunalno održavanje Ploče dijeli kompostere!

Komunalno održavanje će tijekom siječnja 2017. dijeliti kućne kompostere zainteresiranim stanovnicima s područja Grada Ploča koji žele proizvoditi kompost od vlastitog biootpada. Korištenjem kompostera smanjuje se količina kućnog otpada, a dobiva se hranjivi kompost za upotrebu u vlastitom vrtu.

Za ovaj pilot projekt poticanja kompostiranja u kućanstvima nabavljeno je 80 kompostera od 390 litara, od kojih će 5 biti podijeljeno vrtićima i školama, a ostatak zainteresiranim građanima.

Uvjeti za besplatno korištenje kompostera su:
– da korisnik živi na području Grada Ploča
– da posjeduje okućnicu
– da nema dugovanja prema Komunalnom održavanju

Prilikom preuzimanja kompostera, korisnik će dobiti detaljne upute o korištenju i potpisati zapisnik o preuzimanju. Obaveze korisnika su da vodi brigu o preuzetom komposteru, upotrebljava ga na navedenoj lokaciji i da ga koristi kako je navedeno u uputama.

Svi zainteresirani za komposter ili oni koji imaju dodatna pitanja mogu se javiti na:
-telefon: 020/676-601
-mobitel: 095-4477-716
-e-mail: komunalno.odrzavanje@k-odrzavanje.hr.

Zbog ograničenosti broja, komposteri će se dijeliti prema redoslijedu prijava!!

ZAŠTO KOMPOSTIRATI?
30 % kućnog otpada čini organski otpad. Kompostiranjem štedite prostor na odlagalištima, čime se sprječava otvaranje novih. Smanjenim udjelom organskog otpada na odlagalištima, smanjujemo mogućnost onečišćenja podzemlja procjednim vodama s odlagališta, i stvaranje stakleničkog plina metana koji doprinosi klimatskim promjenama.
Kompostiranjem izbjegavamo upotrebu umjetnih gnojiva koja smanjuju kvalitetu vode i tla te ugrožavaju zdravlje ljudi, biljaka i životinja.
Kompostiranjem dobivamo kvalitetno organsko gnojivo koje je potpuno besplatno!