Održana završna konferencija projekta: „Građenje i opremanje reciklažnog dvorišta u Pločama“

Danas je u Poduzetničkoj zoni Vranjak 3 održana završna konferencija projekta: „Građenje i opremanje reciklažnog dvorišta u Pločama“.

Konferenciji su, uz predstavnike Grada i djelatnika Komunalnog održavanja Ploče, prisustvovali zainteresirani građani i učenici Srednje škole u Pločama koji su se na licu mjesta upoznali sa funkcijama i načinom na koji će se od lipnja moći koristiti mogućnosti koje pruža reciklažno dvorište.

Podsjetimo, ovaj projekt vrijedan je 5.180.985,00 kn, od čega čak 85 % financira Europska unija iz Kohezijskog fonda, a ostatak Grad Ploče, omogućit će svim građanima Ploča da bez naknade odlažu i do 30 različitih vrsta otpada iz kućanstva, kao i određenih vrsta opasnog otpada.

Održane radionice o održivom gospodarenju otpadom u vrtićima i školama na području Ploča i Gradca!

“Projekt je sufinancirala EU iz Kohezijskog fonda“

„Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Grada Ploča“

U okviru projekta „Provedba komunikacijske kampanje o održivom gospodarenju otpadom- Zeleni val“ održane su radionice o održivom gospodarenju otpadom za djecu najmlađeg uzrasta. Nositelj projekta je Grad Ploče, a suradnik na projektu Općina Gradac.

U proljetnom ciklusu ukupno je održano 14 radionica u vrtićima u Pločama s podružnicama u Kominu i Rogotinu te u Gradcu s podružnicom u Drveniku za svu djecu od 3-7 godina. Radionice su održane i u osnovnim školama u Staševici, Kominu, Gradcu i Drveniku za djecu od 1.-4. razreda.

Cilj radionica je da se djeci na zanimljiv i pristupačan način približi problematika otpada te da im se objasni kako mogu vlastitim ponašanjem i navikama pridonijeti smanjenju nastanka otpada te kako pravilno odvajati otpad namijenjen recikliranju. U praktičnom dijelu radionice, djeca su se igrala s igračkama koje su nastale od otpada i oslikavala platnene vrećice. Svako dijete ponijelo je kući jedinstvenu platnenu vrećicu s vlastitim crtežom te se nadamo da će ih ponosno koristiti umjesto plastičnih.

Radionice su održale iskusne edukatorice iz udruge „Eko-Zadar“. Na jesen će se održati još jedan ciklus radionica u vrtićima, osnovnoj školi u Pločama i u udruzi Radost.

U ime Komunalnog održavanja doo, direktor Goran Štrbić svakoj je grupi iz pločanskih vrtića donirao didaktičku igračku za učenje o pravilnom odvajanju otpada namijenjenog recikliranju, koju je izradila socijalna zadruga „Prijateljica“ iz Metkovića.

Kako su se djeca provela pogledajte u galeriji.

Ovo je samo jedna od mnogih izobrazno-informativnih aktivnosti koje će se provesti u sklopu kampanje „Zeleni val“. Cilj kampanje je educirati i informirati lokalno stanovništvo o održivom gospodarenju otpadom kako bi se smanjile količine proizvedenog otpada, a proizvedene količine na pravilan način zbrinule. Za djecu se pripremaju bojanke, brošure i lutkarska predstava, a za odrasle letci, plakati, mrežna stranica, mobilna aplikacija, radijski i video spotovi, radionice o kompostiranju, završna javna i edukativna tribina, te slikovnice za osobe s intelektualnim teškoćama.

Ukupna vrijednost projekta je 587.600,66 HRK, a EU sufinancira projekt iz Kohezijskog fonda u iznosu od 85%.

Podjela spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na području Staševica, Crpala-Spilice-Gnječi

U novom sustavu prikupljanja otpada korisnici javne usluge na području Staševice, Crpala-Spilice-Gnječi dobivaju na korištenje svoje individualne spremnike.

Komunalno održavanje d.o.o. u cilju uspostave sustava odvojenog prikupljanja otpada, širi sustav prikupljanja komunalnog otpada »od vrata do vrata« na područje Staševice i područje Spilice-Crpala-Gnječi . Podjela spremnika se izvršila u periodu od 9.travnja do 11.travnja u prostorijama mjesnog odbora Staševica i Spilice. Korisnici javne usluge su dobili dva individualna spremnika, jedan zeleni i jedan smeđi koji dolaze u veličinama od 80, 120 i 240 litara. U zeleni spremnik korisnici će odlagati sav miješani komunalni otpad, odnosno ostatni otpad, dok će u smeđi spremnik odlagati papir, plastiku, staklo i metal, tj. reciklabilni otpad. Uz spremnik su se dijelili i letci u kojima su korisnici dobili sve korisne informacije za odlaganje reciklabilnog otpada i kalendar odvoza. Po podjeli spremnika za otpad Komunalno održavanje d.o.o. organizirat će edukacije o novom načinu prikupljanja otpada za korisnike svojih usluga dana 24. travnja u prostorijama mjesnog odbora Crpala-Spilice-Gnječi u 19:00 sati i u prostorijama mjesnog odbora Staševica dana 25.travnja s početkom u 19:00 sati. Nakon spomenute edukacije započinje prvi termin prikupljanja otpada iz dodijeljenih spremnika, koji je predviđen za dan 27. travnja 2019. godine, a uklanjanje kontejnera s javnih površina će uslijediti 2. svibnja 2019. godine.

Organiziranje prikupljanja i odvoza otpada “od vrata do vrata” na Staševici, Spilice-Crpala-Gnječi, obvezuje mještane da odvajaju otpad te da ga odlože u smeđi spremnik, kako bi po unaprijed utvrđenom rasporedu napunjeni spremnik ostavili na mjesto gdje bi djelatnici Komunalnog održavanja d.o.o. mogli nesmetano pristupiti. Dan rezerviran za odvoz reciklabilnog otpada u Staševici, Spilice-Crpala-Gnječi je svaka srijeda, a dan za odvoz miješanog komunalnog otpada je svaka subota u mjesecu.

Pilot projektom “od vrata do vrata” na području Staševice i Spilice-Crpala-Gnječi, kao i komunikacijskom kampanjom „Zeleni val“ koja je sufinanciranaiz EU Kohezijskog fonda, nastoji se educirati i osvijestiti građane o održivom gospodarenju otpadom s ciljem smanjenja količina otpada koje se odlažu na odlagalištu Lovornik i povećanja količina odvojeno prikupljenog otpada koji će se proslijediti na daljnju obradu, odnosno iskoristiti kao sekundarna sirovina u proizvodnji novih proizvoda.

Ukoliko postoji korisnik koji nije preuzeo svoje spremnike, kao i za sve daljnje inofrmacije i potrebe se može javiti na telefon 020/676-601, ili putem e-maila: teo.marinovic@k-odrzavanje.hr.

Održano niz edukativnih radionica u sklopu projekta Grada Ploča “Opremanje i građenje reciklažnog dvorišta u Pločama”

U Pločama je dana 15.03.2019. održano niz edukativnih radionica u sklopu projekta Grada Ploča “Opremanje i građenje reciklažnog dvorišta u Pločama”.

Tako je udruga Sunce iz Splita održala zanimljivo predavanje na temu pravilnog odvajanja otpada u Dječjem vrtiću Ploče, a o ovoj temi porazgovarali su kroz edukaciju i u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Ploče.

Zainteresirani građani o ovoj temi, kao i o značaju reciklažnog dvorišta mogli su čuti na edukativnoj tribini, koja se održala u Mini art prostoru Doma športova Ploča. Tribinu je pozdravnim govorom otvorio dogradonačelnik Ploča Ivan Marević istaknuvši kako su uvođenje efikasnog sustava za zbrinjavanje otpada korištenjem reciklažnih dvorišta i ispravno informiranje građana važni dijelovi u uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom.

Edukativnoj tribini nazočili su i pločanski srednjoškolci, a predavanje u cilju stjecanja znanja o pravilnom odvajanju otpada, održao je i direktor Komunalnog održavanja Ploče Goran Štrbić.

Podsjetimo, projekt “Građenje i opremanje reciklažnog dvorišta u Pločama” vrijedan je 5.180.985,00 kuna, a očekivani rezultati su povećanje količine odvojeno prikupljenog otpada u reciklažnom dvorištu, te podizanje svijesti građana o odvojenom prikupljanju otpada i njihove spremnosti za sudjelovanjem u odvojenom prikupljanju korisnih sastavnica komunalnog otpada.

RECIKLAŽNO DVORIŠTE U PLOČAMA – PROMO VIDEO2

Promo video – Reciklažno dvorište u Pločama"Reciklabilni otpad"

Objavljuje Ploče Online u Ponedjeljak, 18. ožujka 2019.