Komunalno održavanje d.o.o., kao pružatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na Vašem području, želi Vas obavijestiti da će od 15. do 17. veljače 2023. godine dijeliti plave kante namijenjene sakupljanju papira i kartona, žute kante namijenjene sakupljanju plastike, stakla i metala, smeđe kante namijenjene sakupljanju biootpada i zelene kante namijenjene sakupljanju miješanog komunalnog otpada.  Kante će se dijeliti od vrata do vrata prema rasporedu:

DAN SRI 15.02. ČET. 16.02. PET. 17.02.
PERIOD 07-13 h 07 – 13 h 07-13 h
ULICE* Mostina 

Neretvanska ulica

Petrovac (Mostina)

Vrilo

Šarić Struga

Petrovac

Primorska 

A.G. Matoša

Vladimira Nazora 

Put Dodiga

Ante Rončevića Fante

A.K. Miošića

Podadražica

Kolodvorska

Korisnici koji nisu preuzeli

*raspored je okviran i podložan promjenama

Svi korisnici koji ne preuzmu kante prilikom podjele, kasnije će morati sami doći po njih u skladište Komunalnog održavanja u Peračko Blato (Prnjari), stoga Vas molimo da netko od ukućana bude prisutan na adresi da preuzme kante. 

PLAVA KANTA- PAPIR I KARTON

ŽUTA KANTA- PLASTIKA, STAKLO I METAL

ZELENA KANTA – MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

SMEĐA KANTA – BIOOTPAD

Prilikom podjele kanti dobit ćete detaljne upute o odvajanju otpada i raspored odvoza. 

Plave i žute kante ćemo prazniti 1 mjesečno, prema rasporedu odvoza koji ćete dobiti uz kante.  Zelene kante ćemo prazniti jednom tjedno, osim u periodu od 01.06. – 30.09. kada će se odvoz vršiti dva puta tjedno. 

Smeđe kante za biootpad trenutno se neće prazniti, pa ih spremite dok ne budu u upotrebi. Do tada biootpad, u slučaju da ne kompostirate, odložite u zelenu kantu. 

Za korisnike ćemo održati EDUKACIJE:

  • u prostorijama mjesne zajednice Šarić Struga u ponedjeljak 13.02. u 18 h
  • u prostorijama mjesne zajednice Rogotin u utorak 14.02. u 18 h

Molimo Vas da dođete na edukaciju, kako bi se što bolje informirali o novom načinu sakupljanja otpada.