Sukladno članku 15. I članku 12 st. 1 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22) i Pravilnika za postupke jednostavne nabave za nabavu roba, usluga i radova Komunalno održavanje d.o.o. objavljuje: POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE PROGRAMSKO I TEHNIČKO RJEŠENJE  ZA ELEKTRONSKU EVIDENCIJU PRAŽNJENJA POSUDA ZA OTPAD…

Više informacija pronađite na poveznici.