Na temelju čl. 12 st. 1 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22) i Pravilnika za postupke jednostavne nabave za nabavu roba, usluga i radova Komunalno održavanje d.o.o. objavljuje: Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave rabljenog komunalnog vozila sa podiznom radnom košarom…

Više informacija na poveznici.