Na temelju čl. 12 st. 1 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i Pravilnika za postupke jednostavne nabave za nabavu roba, usluga i radova Komunalno održavanje d.o.o. objavljuje:

POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE RABLJENOG KOMUNALNOG VOZILA SA PODIZNOM RADNOM KOŠAROM

  1. JAVNI NARUČITELJ: KOMUNALNO ODRŽAVANJE d.o.o.  OIB: 44270699963
  2. PREDMET NABAVE: Nabava rabljenog komunalnog vozila sa podiznom radnom košarom  (CPV 34137000-6 Teretna vozila, rabljena)
  3. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:  190.000,00 kn bez PDV-a.    25.217,33 eura bez PDV-a
  4. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 112/22 MV
  5. Datum početka nabave: 21.prosinca 2022.godina

Više informacija pronađite na poveznici.