Novosti iz Komunalnog

Predstavljamo EU projekt „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada u Pločama i Gradcu“

Komunalno održavanje d.o.o. organizira sustav odvojenog prikupljanja otpada na području pružanja javne usluge – Gradu Pločama i Općini Gradac. Budući da se planirani sustav temelji na prikupljanju otpada iz spremnika (kanti) koji se nalaze na adresi korisnika, potrebno je nabaviti specijalna komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada (kamioni za odvoz otpada). 28.10.2020. potpisan je Ugovor […]

Pročitajte sve novosti