Uprava (Centrala)

Telefon
+385 (0)20 414 501
E-mail
[email protected]

Odvoz i deponiranje otpada

Teo Marinović

Telefon
+385 (0)95 44 777 01
E-mail
[email protected]

Glomazni otpad

Teo Marinović

Telefon
+385 (0)95 44 777 01
E-mail
[email protected]

Odlagalište otpada

Telefon
+385 (0)95 44 777 05

Javna rasvjeta

Stjepan Vlahović

Telefon
+385 (0)95 44 777 12
E-mail
[email protected]

Javne površine parkovi i nasadi

Davor Mihaljević

Telefon
+385 (0)99 32 683 27
E-mail
[email protected]

Kontakt obrazac