Kako pravilno donijeti otpad koji sadrži azbest u Reciklažno dvorište

Prilikom donošenja otpada koji sadrži azbest (17 06 01* – izolacijski materijali koji sadrže azbest, 17 06 05* – građevinski materijali koji sadrže azbest) osoba je dužna pripremiti izdvojeni azbestni otpad za prijevoz, s lokacije na kojoj je taj otpad nastao, na način da se spriječi ispuštanje azbestnih vlakana i razlijevanje tekućeg azbestnog otpada korištenjem ZATVORENOG SPREMNIKA, ČVRSTIH VREĆA ZA GRAĐEVNI OTPAD (zatvorena vreća za šutu ili tzv. »big bag« ili druga odgovarajuća vreća) ili omatanjem odgovarajućom FOLIJOM kao što je prikazano na slikama. Tim putem, ovlaštena osoba i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem, može uskladištiti azbestni otpad na način da se spriječi bilo kakvo ispuštanje azbestnog otpada, vlakana i prašine u okoliš! Azbest se svojedobno upotrebljavao kao dodatak u proizvodnji mnogih građevinskih elemenata, posebice krovnog pokrova. Azbestna vlakna i prašina, kada se nađu slobodni u zraku, mogu nepovoljno utjecati na okoliš te zdravlje ljudi i životinja jer se talože na tlo, u vode i na dišne organe!

Gdje završava selektivno prikupljeni otpad s područja grada Ploča i općine Gradac?

Komunalno održavanje d.o.o. značajan napor ulaže da selektivo prikupljeni otpad s područja na kojem pruža javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada zbrine na ekološki prihvatljiv način predajući ga drugim oporabiteljima. U navedenu svrhu Komunalno održavanje d.o.o. unajmilo je skladišni prostor od 1.000 m2 u kojem obavlja proces razvrstavanja i privremenog skladištenja otpada. Nažalost, dio naših građana nije prepoznao navedeni angažman Komunalnog održavanja d.o.o., već se šire dezinformacije kako se sav otpad vozi istim kamionom i kako sav otpad završava na deponiju Lovornik.
Kako bismo spriječili netočne glasine ovom prigodom demantirati ćemo netočne navode pojedinih naših sugrađana. Istina je da se za sakupljanje selektivnog otpada obavlja istim kamionom kojim se skuplja i miješani komunalni otpad, međutim ne prikuplja se u isto vrijeme, tako da se frakcije otpada ne mogu ni pomiješati. Sav selektivno prikupljeni otpad kojeg naše društvo prikupi završava u našem skladištu neopasnog otpada, a ne na deponiju kako to neki naši sugrađani tvrde. Nažalost kako još ne raspolažemo linijom za sortiranje otpada isti se ručno prebire na podu skladišta, gdje se iz selektivno prikupljenog otpada odvajaju korisne sirovine, koje se kasnije predaju na zbrinjavanje ovlaštenim oporabiteljima, što u konačnici i potkrepljujemo slikama u prilogu.
Kao što se možete iz navedenog uvjeriti, djelatnici Komunalnog održavanja d.o.o. ulažu značajne napore kako bi selektivno prikupljeni otpad iz kućanstava razvrstali na korisne sirovine. Nažalost, još uvijek neodgovorni pojedinci odlažu otpad koji ne pripada selekciji u posude za selektivno prikupljanje otpada, te na taj način onečiste selektivni otpad koji bi se mogao oporabiti te ga učine neiskoristivim. Pored navedenog, također svojim neodgovornim ponašanjem prouzrokuju neugodnosti djelatnicima Komunalnog održavanja koji rade na selekciji otpada. S toga, dragi naši sugrađani, možete biti sigurni da će sve ono što ubacite u posude za selektivno prikupljanje otpada našim djelatnicima preći preko ruku u procesu selekcije! Upravo zato Vas molimo da nam pomognete u razvrstavanju otpada na kućnom pragu i u posude odlažete samo ono što i pripada određenoj posudi, a miješani komunalni otpad odlažete u posude za miješani komunalni otpad.

Komunalno održavanje d.o.o.

Komunalno održavanje d.o.o. dobilo praktično i energetski učinkovito elektronsko vozilo

Komunalna tvrtka Grada Ploča Komunalno održavanje d.o.o. uspješnom prijavom na javni poziv od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ostvarila je pravo na dodjelu sredstava subvencije za kupnju energetski učinkovitog vozila u maksimalnom iznosu od 80.000,00 kn. Po uspješnoj prijavi Komunalno održavanje d.o.o. raspisalo je javnu nabavu po kojoj je odabrana ekonomski najpovoljnija ponuda za nabavku elektro vozila za odvoz otpada vrijednosti 322.500,00 kn bez PDV-a. Tim putem je nabavilo svoje prvo elektronsko vozilo koje ne ispušta štetne plinove u atmosferu, te je veoma praktično za izvršavanje komunalnih usluga u uskim ulicama i nepristupačnim područjima.

Proizvođač električnog vozila je tvrtka GOUPIL industries podrijetlom iz Francuske, dok nadogradnja spremnika za otpad na vozilu, kao i automata za podizanje posuda za otpad je dizajniran i proizveden od strane Talijanske tvrtke Ecotec di Luigi Pilla. Uspješnom suradnjom dvoje navedenih tvrtki je rezultiralo proizvodnjom širokog raspona industrijskih, komunalnih i specijalnih strojeva, opreme i vozila. Njihova električna vozila za prikupljanje i odvoz otpada su potpuno bešumna, homologirana za dvije osobe i posebno dizajnirana za okretnost u uskim prostorima, dok emisija CO2 prilikom same vožnje je 0 g/km. Nabavljeno električno vozilo tvrtke GOUPIL industries postižu maksimalnu brzinu od 70 km/h, a doseg baterije sa jednim punjenjem je 171 kilometara. Vozilo je opremljeno automatom za dizanje posuda od 60 do 360 l zapremnine, širine 1.400 mm što mu omogućuje prolazak kroz uske ulice i prikupljanje otpada od vrata do vrata. Zapremnina spremnika za otpad je 3,7 m3, a nosivost do 700 kilograma, te ima mogućnost pretovara prikupljenog otpada u kamion veće zapremnine bez odlaska na deponij ili skladište, čime se postiže bolja učinkovitost u radu vozila.

Komunalno održavanje d.o.o. u cilju uspostave sustava odvojenog prikupljanja otpada, s navedenim vozilom će imati olakšan pristup svojim korisnicima u uskim ulicama i nepristupačnim područjima. Također će se ostvariti velike uštede na potrošnji, a sve to bez ispusta štetnih plinova u atmosferu. U prilogu možete vidjeti slike, kao i snimak same vožnje GOUPIL i ECOTEC električnog vozila, danas u posjedu Vašeg Komunalnog održavanja d.o.o.

Edukativne radionice u Osnovnoj školi fra Ante Gnječa Staševica

U ponedjeljak 03.lipnja 2019. je održana edukativna radionica osnovnoškolcima iz OŠ fra Ante i Gnječa, povodom uspostave novog sustava odvojenog prikupljanja komunalnog otpada „od vrata do vrata“ na području Staševice i Spilica-Crpala-Gnječi. Također, 24. i 25.travnja Komunalno održavanje d.o.o. je organiziralo edukacije o novom načinu prikupljanja otpada za odrasle mještane sa područja Staševice, Spilica-Crpala-Gnječi. Kako bi Vam približili održanu edukaciju i njezin sadržaj, prezentaciju možete pogledati na sljedećem linku: „Održivo gospodarenje otpadom“.

Osnovnoškolcima su pokazani negativni utjecaji otpada na okoliš, zdravlje i živi svijet, kako mogu smanjiti količine otpada koje stvaraju u kućanstvu, problemi plastičnog otpada i kako izbjeći plastičnu ambalažu, ideje za ponovnu uporabu stvari koje im više ne trebaju te kako da odvajaju otpad u nove spremnike koje su dobili.

Novi sustav odvojenog prikupljanja komunalnog otpada obvezuje mještane Staševice i Spilica-Crpala-Gnječa da odvajaju iz svog kućanskog otpada plastiku, papir, staklo i metal, s ciljem smanjenja količine otpada koja se odlaže na odlagalištu Lovornik i povećanja količina odvojeno prikupljenog otpada koji će se proslijediti na daljnju obradu, odnosno iskoristiti kao sekundarna sirovina u proizvodnji novih proizvoda. Kućanstvima su podijeljene 2 vrste spremnika: kanta za miješani komunalni otpad i kanta za selektivno prikupljeni otpad (papir, plastiku, staklo i metal), a obuhvaćeno je 230 domaćinstava.

Održana završna konferencija projekta: „Građenje i opremanje reciklažnog dvorišta u Pločama“

Danas je u Poduzetničkoj zoni Vranjak 3 održana završna konferencija projekta: „Građenje i opremanje reciklažnog dvorišta u Pločama“.

Konferenciji su, uz predstavnike Grada i djelatnika Komunalnog održavanja Ploče, prisustvovali zainteresirani građani i učenici Srednje škole u Pločama koji su se na licu mjesta upoznali sa funkcijama i načinom na koji će se od lipnja moći koristiti mogućnosti koje pruža reciklažno dvorište.

Podsjetimo, ovaj projekt vrijedan je 5.180.985,00 kn, od čega čak 85 % financira Europska unija iz Kohezijskog fonda, a ostatak Grad Ploče, omogućit će svim građanima Ploča da bez naknade odlažu i do 30 različitih vrsta otpada iz kućanstva, kao i određenih vrsta opasnog otpada.

Održane radionice o održivom gospodarenju otpadom u vrtićima i školama na području Ploča i Gradca!

“Projekt je sufinancirala EU iz Kohezijskog fonda“

„Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Grada Ploča“

U okviru projekta „Provedba komunikacijske kampanje o održivom gospodarenju otpadom- Zeleni val“ održane su radionice o održivom gospodarenju otpadom za djecu najmlađeg uzrasta. Nositelj projekta je Grad Ploče, a suradnik na projektu Općina Gradac.

U proljetnom ciklusu ukupno je održano 14 radionica u vrtićima u Pločama s podružnicama u Kominu i Rogotinu te u Gradcu s podružnicom u Drveniku za svu djecu od 3-7 godina. Radionice su održane i u osnovnim školama u Staševici, Kominu, Gradcu i Drveniku za djecu od 1.-4. razreda.

Cilj radionica je da se djeci na zanimljiv i pristupačan način približi problematika otpada te da im se objasni kako mogu vlastitim ponašanjem i navikama pridonijeti smanjenju nastanka otpada te kako pravilno odvajati otpad namijenjen recikliranju. U praktičnom dijelu radionice, djeca su se igrala s igračkama koje su nastale od otpada i oslikavala platnene vrećice. Svako dijete ponijelo je kući jedinstvenu platnenu vrećicu s vlastitim crtežom te se nadamo da će ih ponosno koristiti umjesto plastičnih.

Radionice su održale iskusne edukatorice iz udruge „Eko-Zadar“. Na jesen će se održati još jedan ciklus radionica u vrtićima, osnovnoj školi u Pločama i u udruzi Radost.

U ime Komunalnog održavanja doo, direktor Goran Štrbić svakoj je grupi iz pločanskih vrtića donirao didaktičku igračku za učenje o pravilnom odvajanju otpada namijenjenog recikliranju, koju je izradila socijalna zadruga „Prijateljica“ iz Metkovića.

Kako su se djeca provela pogledajte u galeriji.

Ovo je samo jedna od mnogih izobrazno-informativnih aktivnosti koje će se provesti u sklopu kampanje „Zeleni val“. Cilj kampanje je educirati i informirati lokalno stanovništvo o održivom gospodarenju otpadom kako bi se smanjile količine proizvedenog otpada, a proizvedene količine na pravilan način zbrinule. Za djecu se pripremaju bojanke, brošure i lutkarska predstava, a za odrasle letci, plakati, mrežna stranica, mobilna aplikacija, radijski i video spotovi, radionice o kompostiranju, završna javna i edukativna tribina, te slikovnice za osobe s intelektualnim teškoćama.

Ukupna vrijednost projekta je 587.600,66 HRK, a EU sufinancira projekt iz Kohezijskog fonda u iznosu od 85%.

Podjela spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na području Staševica, Crpala-Spilice-Gnječi

U novom sustavu prikupljanja otpada korisnici javne usluge na području Staševice, Crpala-Spilice-Gnječi dobivaju na korištenje svoje individualne spremnike.

Komunalno održavanje d.o.o. u cilju uspostave sustava odvojenog prikupljanja otpada, širi sustav prikupljanja komunalnog otpada »od vrata do vrata« na područje Staševice i područje Spilice-Crpala-Gnječi . Podjela spremnika se izvršila u periodu od 9.travnja do 11.travnja u prostorijama mjesnog odbora Staševica i Spilice. Korisnici javne usluge su dobili dva individualna spremnika, jedan zeleni i jedan smeđi koji dolaze u veličinama od 80, 120 i 240 litara. U zeleni spremnik korisnici će odlagati sav miješani komunalni otpad, odnosno ostatni otpad, dok će u smeđi spremnik odlagati papir, plastiku, staklo i metal, tj. reciklabilni otpad. Uz spremnik su se dijelili i letci u kojima su korisnici dobili sve korisne informacije za odlaganje reciklabilnog otpada i kalendar odvoza. Po podjeli spremnika za otpad Komunalno održavanje d.o.o. organizirat će edukacije o novom načinu prikupljanja otpada za korisnike svojih usluga dana 24. travnja u prostorijama mjesnog odbora Crpala-Spilice-Gnječi u 19:00 sati i u prostorijama mjesnog odbora Staševica dana 25.travnja s početkom u 19:00 sati. Nakon spomenute edukacije započinje prvi termin prikupljanja otpada iz dodijeljenih spremnika, koji je predviđen za dan 27. travnja 2019. godine, a uklanjanje kontejnera s javnih površina će uslijediti 2. svibnja 2019. godine.

Organiziranje prikupljanja i odvoza otpada “od vrata do vrata” na Staševici, Spilice-Crpala-Gnječi, obvezuje mještane da odvajaju otpad te da ga odlože u smeđi spremnik, kako bi po unaprijed utvrđenom rasporedu napunjeni spremnik ostavili na mjesto gdje bi djelatnici Komunalnog održavanja d.o.o. mogli nesmetano pristupiti. Dan rezerviran za odvoz reciklabilnog otpada u Staševici, Spilice-Crpala-Gnječi je svaka srijeda, a dan za odvoz miješanog komunalnog otpada je svaka subota u mjesecu.

Pilot projektom “od vrata do vrata” na području Staševice i Spilice-Crpala-Gnječi, kao i komunikacijskom kampanjom „Zeleni val“ koja je sufinanciranaiz EU Kohezijskog fonda, nastoji se educirati i osvijestiti građane o održivom gospodarenju otpadom s ciljem smanjenja količina otpada koje se odlažu na odlagalištu Lovornik i povećanja količina odvojeno prikupljenog otpada koji će se proslijediti na daljnju obradu, odnosno iskoristiti kao sekundarna sirovina u proizvodnji novih proizvoda.

Ukoliko postoji korisnik koji nije preuzeo svoje spremnike, kao i za sve daljnje inofrmacije i potrebe se može javiti na telefon 020/676-601, ili putem e-maila: teo.marinovic@k-odrzavanje.hr.

Održano niz edukativnih radionica u sklopu projekta Grada Ploča “Opremanje i građenje reciklažnog dvorišta u Pločama”

U Pločama je dana 15.03.2019. održano niz edukativnih radionica u sklopu projekta Grada Ploča “Opremanje i građenje reciklažnog dvorišta u Pločama”.

Tako je udruga Sunce iz Splita održala zanimljivo predavanje na temu pravilnog odvajanja otpada u Dječjem vrtiću Ploče, a o ovoj temi porazgovarali su kroz edukaciju i u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Ploče.

Zainteresirani građani o ovoj temi, kao i o značaju reciklažnog dvorišta mogli su čuti na edukativnoj tribini, koja se održala u Mini art prostoru Doma športova Ploča. Tribinu je pozdravnim govorom otvorio dogradonačelnik Ploča Ivan Marević istaknuvši kako su uvođenje efikasnog sustava za zbrinjavanje otpada korištenjem reciklažnih dvorišta i ispravno informiranje građana važni dijelovi u uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom.

Edukativnoj tribini nazočili su i pločanski srednjoškolci, a predavanje u cilju stjecanja znanja o pravilnom odvajanju otpada, održao je i direktor Komunalnog održavanja Ploče Goran Štrbić.

Podsjetimo, projekt “Građenje i opremanje reciklažnog dvorišta u Pločama” vrijedan je 5.180.985,00 kuna, a očekivani rezultati su povećanje količine odvojeno prikupljenog otpada u reciklažnom dvorištu, te podizanje svijesti građana o odvojenom prikupljanju otpada i njihove spremnosti za sudjelovanjem u odvojenom prikupljanju korisnih sastavnica komunalnog otpada.

RECIKLAŽNO DVORIŠTE U PLOČAMA – PROMO VIDEO2

Promo video – Reciklažno dvorište u Pločama"Reciklabilni otpad"

Objavljuje Ploče Online u Ponedjeljak, 18. ožujka 2019.

 

Javna rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Ploča za razdoblje od 2017.-2022.

Temeljem članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17), Grad Ploče objavljuje JAVNU RASPRAVU O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA PLOČA ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE

I. Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Ploča za razdoblje 2017. – 2022. godine trajat će od 28. studenog 2017. godine do 28. prosinca 2017. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.
II. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti mogu se dostaviti zaključno do 28. prosinca 2017. godine na adresu Grad Ploče, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče, osobno, poštom ili na e-mail: informacije@ploce.hr.
III. Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Ploča za razdoblje 2017. – 2022. godine dostupan je na mrežnim stranicama Grada Ploča, na sljedećem linku.
IV. U navedenom razdoblju, javni uvid moguće je izvršiti i u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ploča, Trg kralja Tomislava 23, svakim radnim danom u vremenu od 8:00 do 11:00 sati.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku iz točke II. ove obavijesti neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

Jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija jest razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnoga društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost državnih i javnih institucija na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Pozivamo sve građane da se aktivno uključe u javnu raspravu.