Poštovani,

U cilju prevencije zaštite od širenja virusa Covid-19 Komunalno održavanje d.o.o. donosi sljedeću odluku:

Do daljnjeg se obustavlja odvoz glomaznog otpada po pozivu na kućnom pragu. Glomazni otpad i sve odvojene vrste otpada možete donijeti na reciklažno dvorište na adresi Dalmatinska 5A, poštujući mjere socijalnog distanciranja. Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta je: Ponedjeljak – Srijeda – Petak od 07:00 do 14:00 sati, Utorak i Četvrtak od 14:00 do 19:00 sati i Subota od 07:00 do 12:00 sati. Napominjemo kako je zabranjeno i kažnjivo odlagati glomazni otpad na javnim površinama.

Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada organizirati će se na način da će naši djelatnici izlaziti na teren oko 2 sata ranije nego je to bio slučaj do sada, kako bi sveli mogućnost socijalnog kontakta s našim građanima na najmanju moguću mjeru. S toga molimo korisnike naših usluga na području na kojem je uveden odvoz od vrata do vrata da iznesu posude s otpadom na večer kako bi iste mogli isprazniti.

I dalje društvo neće organizirati izravan rad sa strankama, a za sve Vaše potrebe stojimo Vam na raspolaganju na jedan od navedenih kontakata:

  • Telefoni: 020/414-501 Uprava; 020/414-504 Računovodstvo; 020/676-601 Odvoz otpada; 020/676-600 Javna rasvjeta.
  • E-mail: [email protected]

Zahvaljujemo Vam se na razumijevanju.